Slika
PVC i PU cijevi
Upotrebljavaju se za transport različitih medija, kao što su pitka i otpadna voda, vino, sokovi, zrak, plin, ulje,  gorivo, tekućine za prskanje, kiseline i ostale abrazivne tekućine, za transport žitarica, pijeska, cementa,  šljunka, kamena, granulata i žita.
Područje upotrebe: domaćinstva, poljoprivredne farme, peradarska industrija, silosi, kompresori, cisterne,  brodovi, kanalizacija, klimatizacijski i ventilacijski sistemi, drvna industrija, hemijska industrija,  brodogradilišta i pristaništa, cementare, kamenolomi, staklarska industrija i željezare.

Materijali cijevi: PVC, Ester-PUR, Ether-PUR, polyolefin, PA i TPV. Cijevi su veoma gibljive te dodatno ojačane  (poliestersko pletivo, PVC ili čelična spirala).
Temperaturno područje: -40C do +125C, zavisno od vrste i tipa cijevi. Cijevi se isporučuju u kolutima različitih dužina.

 

Slika
Gumene cijevi
Upotrebljavaju se za transport različitih medija, kao što su pitka i otpadna voda, pivo, vino, mlijeko, sokovi, zrak, para i vrela voda, plin, ulje, gorivo, tekućine za prskanje, kiseline i ostale abrazivne tekućine, te za transport pijeska, cementa i PVC granulata.
Područje upotrebe: domaćinstva, poljoprivredne farme, sistemi za vlaženje, kompresori, pneumatska oruđa, automobilski hladnjaci, cisterne, silosi, kanalizacija, mljekarska i prehrambena industrija, hemijska i farmaceutska industrija, ljevaonice i željezare.

Materijali cijevi: ''Viton'', ''Hypalon'', IIR, EPDM, NBR, CR, SBR, NR. Cijevi su veoma gibljive te dodatno ojačane.
Teperaturno područje primjene: -40C do +232C, zavisno od vrste i tipa cijevi. Cijevi se isporučuju u kolutima različitih dužina.

 

Slika
Kompozitne cijevi
Upotrebljavaju se za transport različitih medija, kao što su: benzini, lož ulje i mazivo, kiseline, pepeo, otopine, te za odsisavanje isparenja ugljikovodikovih produkata.
Područje upotrebe: auto i željezničke cisterne, pomorstvo, transport naftnih derivata, u hemijskoj industriji, te industrijama sa teškim radnim uslovima.
Cijevi su izrađene od više slojeva folija i tkanine te ojačane sa unutarnjim i spoljnim spiralama (različiti materijali). Materijali cijevi: poliamid, polipropileni PTFE.
Temperaturno područje primjene za sve cijevi: -20 C do +80 C, osim za kriogenske cijevi, gdje je područje od -200 C do +80 C. Moguća je isporuka cijevi za visoke temperature, do 110 C. Radni pritisak do 25 bara.
Cijevi se isporučuju u traženim džuinama sa različitim priključcima, kao što su: prirubnice, spojnice sa vanjskim navojem, ''camlock''spojnice, ''API'' spojnice, te brze suhe spojnice.

 

Slika
Masterclip cijevi

Upotrebljavaju se za odsisavanje različitih medija, kao što su zrak, isparenja i ispušni plinovi.
Područje upotrebe: odsisavanje plinova i isparenja, za klimatizacijske i ventilacijske sisteme, drvna i papirna industrija, automobilska i avio industrija, hemijska i farmaceutska industrija, pristaništa i brodogradilišta, staklarska i čelična industrija, cementare i kamenolomi, te spalionice.

Materijali: PU, silikon, ''Hypalon'', ''Viton'', PTFE, neopren, ''Kapton''. Cijevi su veoma gibljive te dodatno ojačane.
Temperaturno područje primjene: -260 C do +1100 C, ovisno od vrste materijala i tipa cijevi. Cijevi se isporučuju u različitim dužinama od 0,75 m do 12 m, ovisno od vrste cijevi.

 

Slika
Čelične/PTFE fleksibilne cijevi i kompenzatori

Upotrebljavaju se tamo gdje su prisutni ekstremni uslovi (visoke temperature i pritisci, te agresivni mediji). Izrađene su od visokokvalitetnih legiranih materijala koji su otporni na koroziju i kiseline (čelične legure na bazi nikla, bronze, tombak), specijalne legure i bijeli i crni PTFE (sa i bez spirala, te sa i bez pletiva).

Područje upotrebe: farmaceutska, hemijska i prerađivačka industrija, građevinska industrija, automobilska industrija, strojogradnja, koksare, željezare i livnice. Cijevi su veoma gibljive te dodatno ojačane.
Temperaturno područje primjene: -270 C do +1000 C, ovisno od vrste i tipa cijevi. Cijevi se isporučuju u traženim dužinama sa različitim vrstama priključaka, koji su montirani i ispitani od strane proizvođača.

 

Slika
Niskotlačne i viasokotlačne cijevi sa priključcima

Niskotlačne gumene cijevi su izrađene od gume otporne na ulja, sa različitim ojačanjima (tekstil, čelična spirala ili vanjsko metalno pletivo) sa različitim priključcima. Namjenjene su za transport zraka, vode, plina, ulja, benzina i hidrauličnog ulja. Temperaturno područje primjene: -40 C do +150 C i radnog pritiska do 30 bara.
Visokotlačne hidraulične cijevi sa priključcima i brzim spojkama su namijenjene za transport ulja, hidrauličnog ulja, freona, vodeu automobilskoj industriji, domaćinstvima, građevinarstvu, strojogradnji itd. Temperaturno područje primjene: -40 C do +125 C iradnog pritiska do 400 bara.
Termoplastične cijevi za izuzetno visoke pritiske se upotrebljavaju u automobilskoj industriji, građevinarstvu i strojogradnji, za transport vode, ulja, goriva itd. Temperaturno područje primjene: -57 C do +125 C i radnog pritiska do 4000 bara.

 

0 0